Mgr. Martin Svášek, Ph.D.

Vzděláním bohemista a korpusový lingvista, povoláním dlouho překladatel pro evropské instituce, nyní tiskový atašé Evropské komise v ČR.

Marie Kantorová

Marie Kantorová

K Roztokám má silný vztah od doby dospívání, kdy dojížděla na místní faru na setkávání mládeže s páterem Aloisem Kánským.

Mgr. Zuzana Šrůmová

Zuzana Šrůmová

Původní profesí učitelka, nyní pracující v IT jako test analytička (hlídá, že věci jsou dobře vymyšlené, pochopitelné a funkční).