Ing. Michael Hošek

Vystudoval jsem zahradnictví, a pak krajinnou ekologii. Ta mi dala prostor vnímat okolí jinak než jen jako „výrobní prostor“ či upravený park – jako místo k životu, které tu není jen pro nás. 

Často Roztoky projíždím na kole při cestě do práce. Také mě můžete potkat s kuklou na hlavě na svazích Řivnáče, kde chovám včely.  

Pracoval jsem dlouhou dobu na různých pozicích ve státní správě, se kterou stále spolupracuji. Od roku 2014 se s partnery věnuji především rozvoji vlastních firem. Pracujeme v Česku, Evropě a Asii. Hodnotíme dopady rozvojových aktivit na životní prostředí, pomáháme s nastavením řádné správy věcí veřejných, a také s udržitelným využíváním přírodních zdrojů.

Do Roztok jsem se před téměř patnácti lety přestěhoval z východních Čech, protože se mi jako venkovanovi opravdu nechtělo do Prahy. A volba to byla správná. Práce mě často odvádí do Evropy a dál. Při každém návratu si uvědomuji, v jak skvělém místě bydlíme. Máme zajímavou a přitažlivou krajinu okolo, Prahu za humny, názorově poměrně otevřenou společnost a bohatý kulturní život. Máme ale i oblasti, ve kterých jsme doposud průměrní. Chybí nám participativní dlouhodobé strategické plánování, lepší než jen dostatečné územní plánování včetně využívání veřejných prostor, a v neposlední řadě opravdu lepší než jen základní komunikace úřadu. 

Své zkušenosti rád poskytnu především při strategickém plánování včetně adaptace našeho města na předpokládané budoucí změny: rozvojové, klimatické, ale i sociální.