prof. Štěpán Jurajda, Ph.D.

Štěpán Jurajda

Působím jako vedoucí vědecký pracovník Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR a profesor ekonomie na Univerzitě Karlově – CERGE. Na obou pracovištích jsem v minulosti  byl ředitelem. Jsem místopředsedou Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace a členem Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Působil jsem v Národní ekonomické radě vlády (NERV) a také v Mezioborové skupině pro epidemické situace (MeSES). 

V současnosti pomáhám s reformou důchodového systému jako člen expertního poradního týmu na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR a od ledna pracuji jako náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace. Mám zkušenosti také s aplikovaným výzkumem se zahraničními partnery, například pro Světovou banku či Evropskou komisi. Působil jsem i na prestižní americké Princeton University.

Cílem mého pracovního nasazení je zlepšení kvality života, mou hlavní pracovní doménou je vzdělání a ekonomika trhu práce. 

S rodinou žiji na Žalově už více než 20 let. S týmem Roztoky sobě mě pojí vůle zlepšit život v obci, k čemuž nabízím svou expertízu i kontakty na špičkové odborníky z různých oblastí.