Tomáš Zděblo

Jsem krajinář, ekolog, chovatel ovcí a lektor environmentálního vzdělávání s neformálním vzděláním a více než dvaceti lety praxe v oboru. Podílím se na vedení spolku Na ovoce a jsem zakladatel a předseda organizace Jestřábník.

Pocházím ze severní Moravy a do Roztok jsem se přestěhoval, nu ano, pást ovce. :–)

Podílel jsem se na péči o pražské přírodní památky, jejíž součástí je pastva ovcí a koz. Se svou ženou a jedničkou naší kandidátky Zuzanou Šrůmovou jsme rychle zapadli do místní komunity a pod křídly Roztoče jsme se podíleli na jejím životě a rozvoji. Za dvacet let života v Roztokách jsme měli prsty ve spoustě komunitních a zelených projektů, jako byly distribuce biopotravin, farmářsko-řemeslné trhy, roztocký Blešák nebo lesní mateřská školka. 

Živé společenství a kulturní a spolkový život, na který jsou Roztoky bohaté, byly taky důvod, proč jsme si je vybrali za svůj domov a místo, kde založit rodinu. Myslím si, že to, co máme rádi, zasluhuje pozornost a péči. A já i Zuzana rozhodně Roztoky s krásnou přírodou i prastarou a významnou historií rádi máme. Svoji energii, čas i zkušenosti z ochrany přírody proto věnuji tomu, aby krajina v okolí Roztok zůstala zdravá a krásná.

Stojím za obnovou sadů, alejí a historických polních cest v okolí a snahou o systematickou ochranu ohrožených druhů a místních cenných přírodních území. Ale možnosti nadšenců, byť odborně zdatných a zkušených, jsou v tomto ohledu omezené. Koncepční, systematická péče o krajinu jako celek je možná jen z pozice města. Právě přání, aby se město přihlásilo k odpovědnosti za životní prostředí v okolí, je důvodem, proč se chci zapojit do komunální politiky. 

Člověk by měl cítit odpovědnost za to, co má rád. A krajina bude taková, jakou si ji společně uděláme…