Fotky kandidátů z prvních míst

Pracujeme pro Roztoky!

Naši členové a příznivci pracují ve výborech a komisích:

 • Tomáš Rolc a Emílie Trakalová v kontrolním výboru
 • Zuzana Johanidesová a Tereza Klinkerová ve stavební komisi
 • Tomáš Zděblo a Michael Hošek v komisi životního prostředí
 • Zuzana Šrůmová a Libuše Adamczyková v komisi pro inovace a digitalizaci
 • Miroslava Kuglerová a Andula Kaucká v sociální a zdravotní komisi
 • Emílie Trakalová a Martin Čech ve školské komisi
 • Marie Kantorová v kulturní komisi
 • Martin Svášek ve sportovní komisi a redakční radě Odrazu

Chcete vědět, co se děje?

Novinky z Facebooku

publikováno: 10. 06. 2024 9:51

Roztoky sobě
Druhé neformální setkání s veřejností "U jednoho stolu se starostou a radními", jehož organizace jsme se v rámci gesce participace ujali 🙂Mluvili jsme o serpentině, průtahu, školství a úvahách nad střední školou, péči o seniory ale i ochraně mloků 🦎Těšíme se zase příště! ... See MoreSee Less
Zobrazit na Facebooku

Zdravé město ve zdravé krajině

Máme zkušenosti z obchodu, z neziskového i státního sektoru, od místní úrovně po celostátní. V našem týmu jsou přední odborníci na ekonomii, životní prostředí, architekturu.
S řadou dalších odborníků i úspěšných starostů spolupracujeme.

 • Řídíme lokální i mezinárodní projekty a získáváme na ně finance.
 • Pomáháme lidem najít pevnou půdu pod nohama a zařadit se do společnosti.
 • Vymýšlíme, jak by věci mohly fungovat lépe a snadněji.
 • Koordinujeme strategie udržitelného rozvoje pro města a obce.
 • Navrhujeme budovy, dětská hřiště a veřejná prostranství.
 • Pomáháme městům efektivně fungovat.
 • Radíme byznysům, školám, městům i vládě.

Máme zkušenosti i výsledky

Pracujeme pro Roztoky už dlouho. Podílíme se na aktivitách, které přispívají ke zlepšení veřejného prostoru. Děláme to dobrovolně a nezištně, s úmyslem rozvíjet náš společný domov.

 • Pořádáme kulturní a společenské akce a dobrovolnicky na nich pomáháme.
 • Obnovujeme sady a aleje, vřesoviště, přírodní památky a staré cesty.
 • Vytváříme místa, která žijí, a město, ve kterém žijeme rádi.
 • Jako aktivní občané Roztoky posouváme kupředu – a chceme to dělat i z radnice.

Co je naším cílem?

 • Připravíme město na budoucnost.
  Doba se mění a město potřebuje jasný plán. Na ochlazení v létě, vytápění v zimě, levné a obnovitelné zdroje energie, zeleň okolo nás. Společně s občany Roztok a odborníky připravíme strategické dokumenty, které jsou klíčové pro rozvoj města a získání dotací. Protože bez plánu se v oblastech jako je energetika, práce s vodou, kvalitní péče o zeleň či cyklistická doprava neobejdeme.

 • Zajistíme financování projektů města z dotací.
  Kanalizace. Dům či byty pro seniory, nová knihovna, cyklostezka kolem průtahu městem, park s grilem… nebo příjemná místa u vody? Máme jasnou strategii rozvoje a včas připravíme projekty pro dotační výzvy.

 • Chceme bezpečné ulice, kterými můžete bez obav poslat své děti pěšky i na kole. Bezbariérové město, příjemné pro seniory i kočárky. Doplníme chybějící chodníky a přehledné přechody. Nezapomeneme ani na zastínení ulic stromy a opatření k zadržování vody.

 • Vybudujeme vstřícný a neformální úřad, otevřený vašim nápadům a citlivý k problémům. Dostupný online pro snadné vyřízení poplatků, ale i osobně pro lidské jednání, s přehledným webem a kvalitní komunikací k občanům. Důležité informace budeme zájemcům posílat mailem či sms. A vyladíme funkční systém pro hlášení podnětů – protože vy víte nejlépe, kde chybí lavička nebo je nepořádek kolem koše.

Máme plán proti energetické krizi

Pro Roztoky máme připravenou sadu opatření, která roztocké občany i město jako takové podrží v horších časech. 

Mnoho z nás čeká perný podzim a zima. A my musíme zabránit tomu, aby lidé přicházeli o bydlení nebo padali do dluhů. Umožnit, abychom to jako jednotlivci, rodiny, komunita i jako město zvládli. 

➡️ Opatření proti energetické krizi

Mapujte s námi Roztoky!

Když jsme přemýšleli o tom, co nám na kterých místech v Roztokách chybí nebo potřebuje upravit, udělali jsme si mapu. Jestli chcete, přidejte nám do ní také, kde vám chybí koše, lavičky, opravená cesta, nebo třeba přechod. 

➡️ Mapovat Roztoky

Tým

Mgr. Zuzana Šrůmová (37 let)

Jsem původní profesí učitelka, nyní pracuji v IT jako test analytička (hlídám, že věci jsou
dobře vymyšlené, pochopitelné a funkční). Současně jsem jednou z hybných sil Sdružení
Roztoč, kde kromě administrativní a propagační podpory realizuji menší i větší projekty.

Mám dvě děti. Pořádám Blešák. A často dělám, co je prostě potřeba – v posledních dvou
letech jsem tak organizovala šití roušek, zasadila se o PCR testování ve škole i ve městě a o
možnost očkování v knihovně. Jsem zakladatelkou a hlavní koordinátorkou iniciativy
Roztoky pomáhají, jejímž cílem je, aby Roztoky zvládly pomoc lidem z Ukrajiny a ze
současné situace vyšly posílené, stmelené a schopné týmově řešit krize.

Marie Kantorová (46 let)

Profesně se věnuji spojení obchodu a marketingu ve středně velkých společnostech. Díky tomu jsem měla a mám možnost spolupracovat s významnými osobnostmi českého byznysu, vizionáři i ekology. V současné době pracuji pro realitní kancelář. 

V Roztokách jsem spoluzaložila humanitární sklad coby součást iniciativy Roztoky pomáhají a zapojila se intenzivně do pomoci desítkám lidí prchajících před válkou.

svasek_m

Mgr. Martin Svášek, Ph.D. (45 let)

Vzděláním jsem bohemista a korpusový lingvista, povoláním dlouho překladatel pro evropské
instituce, nyní tiskový atašé Evropské komise v ČR. 

Mnoho let jsem strávil v zahraničí, nakonec jsem se však znovu usadil v rodném kraji a v Roztokách
(resp. na Žalově!) nalezl svůj domov: místo, kde mám rodinu a přátele. Okouzlil mě místní pestrý kulturní život, těší mě náhodně potkávat milé spoluobčany a známé tváře. Rád bych proto pomohl k dalšímu rozkvětu místního společenství a města jako celku.

Tomáš Rolc (29 let)

Pracuji jako programátor se zaměřením na webové aplikace a poradenství.
Kromě toho, že vyvíjím webové stránky, pomáhám institucím jako Akademie věd ČR a Národní divadlo v udržitelném rozvoji informačních systémů. Rád bych se zaměřil na digitalizaci a zjednodušení komunikace s městským úřadem.

Tomáš Rolc
Tomáš Zděblo

Tomáš Zděblo (47 let)

Jsem srdcem krajinář, profesí ekolog a chovatel ovcí – a táta dvou dětí.
Za dvacet let života v Roztokách jsem měl prsty ve spoustě komunitních a zelených projektů,
jako byly distribuce biopotravin, farmářsko-řemeslné trhy, Blešák nebo lesní mateřská školka.
Stojím za obnovou sadů, alejí a historických polních cest v okolí Roztok a snahou o
systematickou ochranu ohrožených druhů a cenných přírodních území v okolí.

… a další:

Naše vize

Vize & inovace

Město připravené na budoucnost

Chceme město, které se připravuje na budoucnost, s odvahou k novým řešením. Strategické plánování rozvoje města, dobré projektové řízení, získávání peněz z evropských a dalších fondů… k tomu potřebujeme vědomosti, znalosti a data. A moderní technologie, které práci s daty mohou zjednodušit. Současně chceme dbát na to, aby se nevytratila lidskost a osobní kontakt.

Doprava

Město, kde je pohyb radostí

Chceme město dobře propojené uvnitř i se svým okolím. S dobrou a praktickou veřejnou dopravou a udržovanými silnicemi. Kde se nemusíte bát poslat své dítě do školy na kole a kde se i senior dostane na vlak bez úrazu. Město dobře propojené pěšími cestami, které láká ke zdravému pohybu lidi každého věku.

Energetika

Rozmanité místní zdroje energie

Ať se nám to líbí nebo ne, časy se mění a mění se rychle. Vedle stabilních standardních zdrojů energie si přejeme i místní řešení: ekologická a finančně výhodná. Pro Roztoky je to skvělá příležitost. Potřebují energetický plán, odvahu k neotřelým krokům a dobrý informační servis pro své občany.

Životní prostředí

Zdravé město ve zdravé krajině

Roztoky se nacházejí v překrásné a rozmanité krajině. O tu je potřeba pečovat, – stejně jako o vnitřní prostor města. Přejeme si město, které bude příjemné k žití a současně připravené na horka, přívalové deště a sucho. Podle toho potřebujeme utvářet jeho prostor.

Komunikace a zapojení lidí

Roztoky s lidmi a pro lidi

Přátelská a otevřená radnice, která transparentně spravuje město pro lidi, s jejich pomocí. Funkční a vstřícný úřad. Město, které se svými občany počítá, má dobrý systém komunikace a kvalitní web, a především zve občany k dění, které se jich týká, a konzultuje s nimi své plány.

Školství, kultura a sport

Vzdělané, rozmanité a kulturní město

Je pro nás zásadní prioritou město, kde můžete v tvůrčím, podnětném a bezpečném prostředí růst a rozvíjet se. Chceme vést veřejnou diskusi nad směřováním školy a potřebami dětí, učitelů i rodičů. Jejím výsledkem by mohlo být rozdělení školy na menší celky s vlastním směřováním. Chceme posilovat rozmanitost v kulturním životě a pestrost sportovních příležitostí.

Veřejný prostor

Město, ze kterého se vám nechce domů

Kde se můžete na hřišti či v parku sejít a oslavit narozeniny nebo třeba grilovat? Kde může trávit čas mládež? Která místa jsou přístupná seniorům? Někde se téměř štítíme projít kolem kontejnerů a mnohá místa čekají na opravu roky. Na to, jak máme v Roztokách bohatý život, máme povážlivě málo kvalitních míst pro setkávání a společně strávené chvíle.

Hospodaření města

Účinná správa a aktivní vyhledávání finančních zdrojů

Dohlédneme na to, aby Roztoky dobře hospodařily se svým majetkem. Jeho správa musí být účinná, transparentní a dobře procesně zvládnutá. Současně chceme maximálně využít projektové peníze. Musíme tedy mít přehled o budoucích možných zdrojích, mít plány a kvalitně připravené projekty a být připraveni je spustit, až se objeví příležitost.

Sociální sféra

Město jako podpora a partner v krizi

V Roztokách trpí chudobou poměrně málo lidí. Přesto potřebujeme pevnou záchrannou síť, která v krizi dokáže lidi podržet. Přejeme si takové město, jež umožňuje prožít radostné mládí i důstojné stáří a dokáže podpořit své občany v péči o blízké, když je to třeba. Mnohdy k tomu stačí „jen“ včasná pomoc pro těžké období a kvalitní informace.

Kontakt

jsme@roztokysobe.cz

Zuzana Šrůmová, 777852195

Přispějte nám

Roztoky sobě můžete podpořit i libovolným finančním příspěvkem na nově založený transparentní účet 123-8155700227/0100. Vybrané peníze budou použity na marketingovou kampaň.

Jednou za čas posíláme zprávy. Ale ne moc, nebojte.
Kdykoliv se můžete odhlásit, viz naše pravidla GDPR.

Chcete vědět, na čem pracujeme?